Veiligheid voorop

TUV keurmerk
Veilige speelomgevingen door betrouwbare toestellen

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen moeten speeltoestellen veilig zijn, waarbij voor nieuwe toestellen geldt dat ze van een certificaat van typekeuring moeten zijn voorzien.

Speelinrichtingen

Hier gaat het om speeltoestellen die niet bestemd zijn voor de particuliere markt maar voor openbare gelegenheden.

Er is slechts sprake van particulier gebruik indien het speeltoestel uitsluitend in de sfeer van de particuliere huishouding wordt gebruikt, waar toezicht van overheidswege inbreuk op de zuivere privé-sfeer zou betekenen. Speeltoestellen van kinderdagverblijven en van niet vrij toegankelijke inrichtingen vallen dus ook onder dit besluit.

TÜV certificaat

Wij hebben Tüv cetificering op 90% van onze speeltoestellen. Alle speeltoestellen zijn voorzien van een type plaatje en bijgevoegd logboek met de technische gegevens.

Spelende kinderen herkennen niet elk gevaar. Daarom moet de speelomgeving met zorg en aandacht worden ontworpen. In Nederland is hiervoor het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen van belang. Voor heel Europa is de norm NEN-EN 1176 maatgevend. Hierin staan voorschriften waaraan voldaan moet worden om de risico's acceptabel te houden.

De eigenaar of beheerder is verandwoordelijk voor het onderhoud en inspectie van de speeltoestellen.

Inspectie programma

In overeenstemming met de nieuwe Europese norm EN 1176 deel 7, dat een inspectie-en onderhoudsplan voor speeltoestellen verplicht. Het plan en andere documenten met betrekking tot het onderhoud, de inspectie en reparaties dienen bij elkaar gehouden te worden in een map van de eigenaar / exploitant, die gewoonlijk verantwoordelijk is voor de speeltuin.

De inspectie moet ten minste de volgende drie inspecties bevatten.

  • Routine visuele inspectie
  • Controle werking
  • Jaarlijkse belangrijkste inspectie

Bij alle speeltoestellen zal een logboek worden meegeleverd waarin het onderhoud en de inspectie vastgelegd kunnen worden.

Veilige bodembedekking

Voor alle toestellen geldt dat ze voorzien moeten zijn van voldoende schokdempend bodemmateriaal. Hoe hoger het toestel, hoe beter de demping moet zijn. Voor een leek is dit nauwelijks te beoordelen. Tot een valhoogte van 60 cm is strikt genomen geen speciaal bodemmateriaal nodig, maar het is wel zo veilig.

Voor enkele natuurlijke bodemmaterialen zijn vuistregels beschikbaar:

  • tot een valhoogte van maximaal 100 cm is gras geschikt;
  • tot een valhoogte van maximaal 300 cm is zand, boomschors, of houtspaanders geschikt (de laagdikte moet dan wel voldoende zijn);